skip to Main Content

Over Ons

Psychologen Praktijk Lier

Psychologen Praktijk Lier groepeert erkende klinisch psychologen met een erkende psychotherapieopleiding. Wij bieden wetenschappelijk onderbouwde hulpverlening voor een brede waaier aan problematieken aan (jong)volwassenen en ouderen.

Waarom de knoop?

De symboliek van een knoop komt op veel vlakken overeen met de waarden en normen van Psychologen Praktijk Lier. Mensen die hun weg zoeken naar de psycholoog liggen vaak met zichzelf en/of anderen ‘in de knoop’. Of ze komen bij ons om te durven ‘knopen doorhakken’. Een knoop staat ook voor verbondenheid, door de sterke houvast. De knoop is dan ook voor verschillende culturen hét symbool voor verbintenis. Je kan dit bekijken als de verbintenis tussen de cliënt en zijn psycholoog, maar ook als verbintenissen in de cliënt zijn leefomgeving (huwelijk, werk, familie of vriendschapsrelaties…).

Ook zitten de 2 P’s van Psychologen Praktijk in ons logo verweven. De twee P’s zijn zodanig geplaatst dat ze naast een knoop, ook het oneindigheidsteken creëren. Dit oneindigheidsteken verwijst naar de waarde ‘groei’ en de oneindige mogelijkheid om te blijven evolueren, vooruitgaan, werken aan verandering gedurende het therapeutische proces.

Wat is een psycholoog?

Een psycholoog is iemand met een Masterdiploma Psychologie. Psychologen hebben een brede theoretische scholing over psychische stoornissen. Zij zijn opgeleid en gespecialiseerd in het onderkennen, diagnosticeren en behandelen van psychologische problemen. Een erkend psycholoog herken je aan zijn visum en erkenningsnummer bij de psychologencommissie.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut heeft een vierjarige psychotherapie opleiding gevolgd en heeft ruime praktijkervaring in het behandelen van psychische en emotionele moeilijkheden vanuit een welbepaald theoretisch kader.

Wat is een psychiater?

Een psychiater is een arts die zich verder heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Hij mag medicatie voorschrijven. Psychiaters kunnen ook al dan niet een bijkomende psychotherapie opleiding hebben genoten.

Praktisch

Tijdens een eerste intakegesprek wordt jouw hulpvraag grondig onderzocht en wordt bekeken of wij binnen Psychologen Praktijk Lier de juiste expertise hebben om jou te begeleiden bij je klachten.

Een individueel therapiegesprek duurt 50 minuten en kost €65 per gesprek.
Een koppelgesprek duurt 60 minuten en kost €80 per gesprek.

Kan je niet op je afspraak geraken? Dan vragen we je om zo snel mogelijk en minstens 24u vooraf contact op te nemen met je therapeut! Zoniet, dienen wij de afspraak aan te rekenen.

De meeste mutualiteiten betalen psychotherapie gedeeltelijk terug. Vraag het desbetreffende terugbetalingsformulier op bij uw mutualiteit en overhandig dit aan je therapeut.

Ontdek Ons Team

Psychologen Praktijk Lier
Lise Goor
Nadat je de eerste stap heeft gezet om contact op te nemen, volgt een eerste gesprek. In dit eerste verkennend gesprek wordt samen gezocht naar je concrete hulpvraag.

Lise Goor

Klinisch psycholoog
Bio
Annelies Claessen
Tijdens de therapie bekijken we samen op welke moeilijkheden je stuit. Door je eigen competenties te versterken, maken we deze moeilijkheden beter hanteerbaar. Verder bekijken we wat je doelen zijn en hoe je deze kan bereiken.

Annelies Claessen

Klinisch psycholoog
Bio
Lien De Rijdt
Vooraleerst worden jouw klachten in kaart gebracht en wordt je hulpvraag geconcretiseerd. Wat verwacht je van therapie? Waar wil je naartoe? Wat zijn je doelstellingen? Hoe komt het dat je hier alleen nog niet in slaagde?

Lien De Rijdt

Klinisch psycholoog
Bio
Lien Van Eynde
In de eerste gesprekken worden je problemen in kaart gebracht. Hierbij wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan jouw levensloop/voorgeschiedenis.

Lien Van Eynde

Klinisch psycholoog
Bio
Tine Decoster
In de therapie proberen we in eerste instantie zicht te krijgen op de moeilijkheden die je ervaart, je hulpvraag en verwachtingen. We proberen hierbij tot een gedeelde kijk op je klachten en krachten te komen.

Tine Decoster

Klinisch psycholoog
Bio
Caroline Thys
Nadat je de eerste stap heeft gezet om contact op te nemen, volgt een eerste gesprek. In dit eerste verkennend gesprek wordt samen gezocht naar je concrete hulpvraag.

Caroline Thys

Klinisch psycholoog
Bio
Sara Belmans
In de eerste gesprekken zal zij samen met jou een duidelijke probleemanalyse maken. Vervolgens tracht ze in onderlinge overeenkomst een probleemgebied af te bakenen waaraan gewerkt zal worden.

Sara Belmans

Klinisch psycholoog
Bio
Marc Janssens
Tijdens de eerste gesprekken wordt er een grondige probleemanalyse gemaakt. Ook staan we stil bij de zaken die voor jou belangrijk zijn in het leven, je aspiraties en ambities.

Marc Janssens

Klinisch psycholoog
Bio

Zet De Eerste Stap

Psychologen Praktijk Lier

Begin vandaag te bouwen aan een kwaliteitsvol leven en maak een eerste afspraak.

Back To Top