Skip to content

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Psychologen Praktijk Lier

ANGST

Er bestaan verschillende angststoornissen.

Een specifieke fobie is angst voor een bepaald voorwerp, dier of situatie die het functioneren in je dagelijks leven sterk verhindert.  We denken hierbij aan angst voor spinnen, hoogtes, donker,…

Paniekstoornis met of zonder agorafobie is angst voor de lichamelijke en/of mentale componenten van angst (angst voor de angst).

Iemand met sociale angst is bang om negatief beoordeeld te worden door anderen.

Iemand met posttraumatische stressstoornis ervaart spanningsklachten en vermijdingsgedrag ten gevolge van een traumatische gebeurtenis.

Iemand met een gegeneraliseerde angststoornis ervaart angst bij een heleboel onbekende zaken en heeft de neiging om zich over van alles en nog wat zorgen te maken en veel te piekeren.

De behandeling van angst bestaat in eerste instantie uit een grondige analyse van je angst en het bijhorende vermijdingsgedrag.  Daarna wordt een stappenprogramma opgesteld waarbij je vermijdingsgedrag stelselmatig wordt afgebouwd en je angsten kunnen uitdoven.  Indien angstaanjagende gedachten een grote rol spelen, wordt ook cognitieve therapie toegepast waarbij je je gedachten leert in vraag te stellen en bij te stellen.  Tot slot krijg je ook nog een luik hervalpreventie.

ASSERTIVITEIT

Assertiviteit betekent dat je opkomt voor jezelf zonder de ander onnodig te kwetsen. Je leert in interactie met anderen je doelen te bereiken waarbij je rekening houdt met je eigen noden en behoeften zonder over de grenzen van de ander te gaan.  

BURN OUT

Burn-out betekent letterlijk uitgeblust zijn en wordt meestal in verband gebracht met werkgerelateerde stress. In een behandeling wordt eerst ingezet op het aanvaarden van de klachten. Vervolgens op recuperatie en herstel. Daarna worden de oorzaken van de burn-out in kaart gebracht. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan een hervalpreventieplan.

DEPRESSIE

Het kan hier gaan om zwaarmoedige gevoelens of een depressie in de enge zin van het woord.  Afhankelijk van de ernst en de aard van de depressieve gevoelens zal een aangepast behandelplan opgesteld worden.  Hierbij werken we steeds in op drie domeinen: gedachten, gevoelens en gedrag.  Er wordt ook altijd aandacht besteed aan hervalpreventie.  

DWANG

Bij een obsessief-compulsieve stoornis stelt iemand dwangmatige handelingen (al dan niet in zijn hoofd) om iets beangstigend of bedreigend te voorkomen.  Deze handelingen verstoren in aanzienlijke mate het functioneren van de persoon.

De behandeling bestaat in eerste instantie uit een grondige analyse van het dwanggedrag.  Op basis hiervan wordt een behandelplan op maat uitgewerkt.  Stap voor stap wordt het dwanggedrag afgebouwd zodat je weer het leven kan leiden dat jij wil.

LEVENSFASEPROBLEMEN

Het leven zit vol verandering en overgangsfases. Soms dreigen we in deze fases van verandering en overgang vast te komen.

NEGATIEF ZELFBEELD

Het zelfbeeld is het beeld dat je van jezelf ontwikkelt in de loop van je leven. Dit beeld kan positief of negatief gekleurd zijn. Soms kan je zelfbeeld je hinderen het leven te leiden dat jij wilt. Dan kan het interessant zijn om wat meer los te komen van dit zelfbeeld.

Je leert zicht te krijgen op de processen die je negatief zelfbeeld in stand houden. Vervolgens krijg je een aantal tips en handvaten hoe je je meer kan losmaken van de greep van je zelfbeeld. 

PERSOONLIJKHEID

Onze persoonlijkheid is het geheel van onze gedachten, gevoelens en gedragswijzen.  Deze vormen een min of meer vast patroon en bepalen hoe we in het leven staan en met de gebeurtenissen en mensen om ons heen omgaan.  Mensen met een persoonlijkheidsstoornis worden gekenmerkt door een zekere rigiditeit in hun denken, voelen en handelen.  Dit leidt tot een verstoring van alledaags functioneren en een aanzienlijk lijden.

Een behandeling begint steeds met een goede probleemsamenhang: hoe hangen de verschillende problemen samen?  Op basis hiervan wordt een behandelplan op maat gemaakt.  Technieken vanuit verschillende therapeutische strekkingen kunnen hierbij gehanteerd worden.  Meestal gaat het wel om een langdurige therapie.  Het gaat hier immers over vastgeroeste patronen in gedrag.

PIEKEREN

Piekeren staat tegenover nadenken. Het leidt tot negatieve gevoelens, maar niet tot een aanvaardbare oplossing van het probleem.  Een andere term is repetitief negatief denken.  Piekeraars zitten vaak vast in een negatieve gedachtestroom.  

In een behandeling leer je eerst en vooral bewust opmerken wanneer je aan het piekeren bent.  Je leert alternatieve hanteringswijzen om met je zorgelijke gedachten om te gaan.

PIJN EN LICHAMELIJK LIJDEN

Pijnklachten of het bestaan van een (lichamelijke) ziekte kan de kwaliteit van je leven behoorlijk onderuit halen.  Het liefst van al wil je de pijn of het lichamelijk lijden doen verdwijnen.  Dit is spijtig genoeg niet altijd mogelijk.

In een psychologische begeleiding gaan we vooral kijken naar de gevolgen van de pijn of het lichamelijk lijden op het gebied van je denken, gevoelens en gedrag.  Vicieuze cirkels worden doorbroken en samen met jou wordt er gezocht hoe je met deze pijn of ziekte het leven kan leiden dat jij wil.  Hiertoe wordt een combinatie van ACT, mindfulness en cognitieve gedragstherapie gehanteerd.

PSYCHOSOMATIEK

Psychosomatische klachten zijn klachten waarvan de ernst of de aard niet onmiddellijk kan verklaard worden door een bepaalde ziekte.  We denken hier aan vermoeidheid, buikklachten, gewrichtspijnen, pijn op de borst, enz.  Ondanks de onduidelijke medische oorzaak is er een duidelijk psychisch lijden.

In een psychologische begeleiding gaan we vooral kijken naar de gevolgen van de lichamelijke klachten op het gebied van je denken, gevoelens en gedrag.  De vicieuze cirkels die vaak de lichamelijke klachten versterken, worden weer doorbroken zodat je weer het leven kan leiden dat jij wil.  

RELATIE EN GEZINSPROBLEMEN

In elke relatie en in elk gezin komen wel eens spanningen voor. Soms echter gaan deze spanningen precies een eigen leven leiden en is het moeilijk om er terug vat op te krijgen. Het wordt dan onduidelijk wat nu juist oorzaak en gevolg is. Het wordt moeilijk om echt te luisteren naar elkaar en echt te spreken met elkaar.

Therapie richt zich het ontrafelen van wat er allemaal nauw verweven is met deze spanningen. Elke partner, elk gezinslid heeft hierbij zijn eigen perspectief. Tijdens de therapie zal getracht worden aan al deze perspectieven stem te geven. Door meer zicht te krijgen op bepaalde situaties, emoties en interacties zal je als partner of als gezinslid terug meer vat krijgen op hangende spanningen. Therapie bestaat hoofdzakelijk uit gesprekken, aangevuld met oor

SEKSUELE PROBLEMEN

Voor veel mensen is seksualiteitsbeleving een belangrijk aspect van hun functioneren. Ook hieromtrent kunnen mensen lijden ervaren. Bijvoorbeeld bij genderproblemen, wanneer iemand zich niet thuis voelt in zijn of haar lichaam of sociale genderrol. Of bij verschil in seksueel verlangen tussen partners, orgasmestoornissen, problemen of pijn bij het vrijen.

ROUW EN VERLIES

Als er iemand komt te overlijden om wie we erg veel geven, dan kan het voelen alsof plots de wereld stopt met draaien. Er komt een periode van rouw die bij het verlies hoort. Tijdens een rouwproces kan je in contact komen met verschillende gevoelens, zoals verdriet, gemis, kwaadheid, ongeloof, … Soms kan het zijn dat je zoveel voelt dat je het niet meer kan benoemen. Rouwen is een actief proces, dat erg veel energie vraagt en naast tijd ook zorg verdient. Het is tijdens een rouwproces dan ook belangrijk je te laten omringen door je omgeving en je te laten ondersteunen door andere belangrijke personen.

Soms kan het zijn dat een rouwproces moeilijk verloopt; als de omgeving sneller lijkt verder te gaan dan jij al kan gaan, als je met vragen blijft worstelen of indien je het gevoel hebt dat er zaken onuitgesproken zijn gebleven met de persoon die is komen weg te vallen… Als je het gevoel hebt vast te lopen in je rouwproces of je geen steun meer vindt in je omgeving, kan het waardevol zijn je te laten begeleiden door een hulpverlener. Samen kunnen jullie spreken over moeilijke gevoelens, vragen, twijfels. Er kan ruimte gemaakt worden voor tranen, maar ook voor zaken waarvan je vreest dat de omgeving ze niet zou begrijpen. Verlies is een moeilijk thema. Iemand verliezen is een hele opgave. Maar bovenal is het een teken van de liefde, betrokkenheid en verbondenheid die er geweest is. Met begeleiding kan je leren de warmte van de mooie herinneringen een licht te laten zijn op momenten dat de weg naar de toekomst wat minder zichtbaar lijkt…

STRESS

Stress ontstaat als er een onevenwicht ontstaat tussen onze draagkracht en onze draaglast.  Dit kan zich op verschillende manieren uiten: lichamelijke klachten, slapeloosheid, prikkelbaarheid, futloosheid, concentratieverlies, prestatieverlies, uitstel- of ontwijkingsgedrag, enz.

In een behandeling wordt eerst ingezet op het verminderen van de klachten. Daarna worden de oorzaken van de stress in kaart gebracht om er vervolgens stap voor stap op in te werken. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan hervalpreventie.

TRAUMA

Traumatische gebeurtenissen kunnen een serieuze impact hebben op ons leven. Mensen zijn meestal overmatig gespannen of prikkelbaar; soms zijn er herbelevingen van het trauma (nachtmerries of flashbacks) en het vermijdingsgedrag is vaak groot.

Ontdek Ons Team

Psychologen Praktijk Lier

Annelies Claessen

Klinisch psycholoog
Bio

Lien De Rijdt

Klinisch psycholoog
Bio

Lien Van Eynde

Klinisch psycholoog
Bio

Tine Decoster

Klinisch psycholoog
Bio

Caroline Thys

Klinisch psycholoog
Bio

Lise Goor

Klinisch psycholoog
Bio

Marc Janssens

Klinisch psycholoog
Bio

Zet De Eerste Stap

Psychologen Praktijk Lier

Begin vandaag te bouwen aan een kwaliteitsvol leven en maak een eerste afspraak.

Back To Top